ช่วยเหลือ

การที่เราจะต้องคอยช่วยเหลือหรือลงมือทำแทน
โดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บ้างหรือเต็มใจทำบ้าง
การใกล้กับคนกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เราเหนื่อย
แต่เพียงเท่านั้นแต่อาจจะทำให้เราเคยชินกับการ
ที่เขากล้าที่จะขอความช่วยเหลือตลอดเวลา
พึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาทำให้เรากล้าที่จะพึ่งพา
คนอื่นมากขึ้นจนอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนกลุ่มนี้ไปด้วย
https://bit.ly/3mgaHAs
19 ส.ค. 2564 0 15
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^