ความคิด

ถึงแม้ว่าความคิดจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถห้ามได้
แต่เราสามารถกำหนดไม่ให้มันกลับเข้ามาวกวน
อยู่ภายในจิตใจได้ โดยการตั้งใจทำในบางสิ่ง
งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นๆเช่น
การใส่ใจลงไปในสิ่งต่างๆที่สนใจหรือหน้าที่
ที่กำลังได้รับผิดชอบอยู่ในขณะนั้น
https://bit.ly/2ZwHxn3
28 ก.ย. 2564 0 15
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^