รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอนุชิต พัดทาบ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียดกลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^