รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนาย ศักดา โสดามรรค

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^