รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนิยดา ไชยโย

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^