รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน- 31พฤษภาคม 2564
มอบตัวผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 64 เป็นต้นไป(ตามลิงค์)
#ขั้นตอนการสมัคร
1.เข้าลิ้งค์รับสมัครให้ตรงกับระดับชั้น
2.กรอกข้อมูลนักเรียน
*ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
*เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
*โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษา
*ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง
*เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3.แนบไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน
4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดส่งแบบฟอร์ม
#สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ==>
https://forms.gle/Fw7Vq9fCHfm9manz8
#สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ==>
https://forms.gle/9mthKEyFnpXuYTvj7
#มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ==>
https://forms.gle/J5tnj9oiubhUMagL6
#มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ==>
https://forms.gle/umjKzhXDtuFpdUbU8
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
www.mpkssk.ac.th????‍????

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^