ข่าวสารจากโรงเรียน

Thai Save Thai (TST)
Thai Save Thai (TST)

31 ต.ค. 2564 0 719

ประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกเขตพื้นที่การแพร่ระบาด

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในโรงเรียน (๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม ๗ มาตรการเข้มงวด)
แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในโรงเรียน (๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม ๗ มาตรการเข้มงวด)

31 ต.ค. 2564 0 934

คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

21 เม.ย. 2564 0 1,240

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน- 31พฤษภาคม 2564 มอบตัวผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 64 เป็นต้นไป(ตามลิงค์) #ขั้นตอนการสมัคร 1.เข้าลิ้งค์รับสมัครให้ตรงกั

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต 28

15 พ.ค. 2563 0 1,179

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต 28

1
^